Projecten

Heeft u een fantastisch idee, maar niet de kennis of de capaciteit in huis om de vertaalslag te maken om het verder uit te werken? SOK pakt graag de verantwoordelijkheid op en zet een traject neer: eerst de grote lijnen, daarna aandacht voor de kleinste details. Zoals Investeren in gastvrijheid loont – een project voor en met medewerkers van Landgoed Avegoor in samenwerking met het Gastvrijheidsgilde.

Trainingen en adviestrajecten

Waar wringt de schoen? SOK helpt pijnpunten boven water te halen om daar vervolgens wat aan te doen. In een training, masterclass of workshop, waarbij leren door te doen en te ervaren voorop staat. Of dat nu is op het gebied van communicatie, zakelijke omgangsvormen, personeelsbeleid of gastenmanagement. Voorbeelden zijn Check je bijbaan (De Unie), Gastlessen voor (Cas Spijkers Academie), Handvatten voor gastvrijheid (De Kweker Amsterdam), Haal meer uit je espresso (Laurentis Caffè Maestro Programma).

Goede Doelen

Initiatieven voor minderbedeelden van de grond tillen? Met haar Stichting Koningin van de uitgifte organiseert SOK benefiet-evenementen of zamelt ze op andere wijze geld in voor mensen en organisaties in onze samenleving die dat hard nodig hebben. Zo hielp de stichting de kinderen van een overleden ex-collega van Blixem en is zij mede-organisator van www.gala-feest.nl waarvan de opbrengst bestemd is voor het Ronald McDonald Huis in Nijmegen.